Pracownia Studiów Miejskich

pokój 04 (niski parter)
tel. 22 55 20 884
kierownik: dr Igor Piotrowski
e-mail: igorpiotrowski79@gmail.com
Facebook:  https://www.facebook.com/pracownia.studiow.miejskich

Profil naukowy Pracowni Studiów Miejskich

Pracownia odpowiada na potrzebę podjęcia przez kulturoznawców problematyki miejskiej, dotychczas obecnej raczej w badaniach specjalistycznych subdyscyplin innych nauk humanistycznych i społecznych. Jej idea wyrosła spontanicznie z cyklu organizowanych od 2009 roku sympozjów „Humanistyczne perspektywy badania miasta”, koordynowanych przez dr. Włodzimierza Pesseladr. Igora Piotrowskiego.

Przedmiotem zainteresowania Pracowni są: po pierwsze – oddolne praktyki użytkowania miasta (fenomeny codzienności, incydenty, narracje, opowieści przestrzenne: „nowe mitologie” i „stare” legendy miejskie), a po drugie – aktywność twórców licencjonowanych, praktyki pisania kultury metropolii („wysoka” proza, literatura popularna i kryminalna, teksty folkloru, filmy dokumentalne i fabularne, piosenki). W badaniach Pracowni łączących perspektywy antropologii kultury, antropologii słowa, antropologii wizualnej, historii kultury oraz socjologii humanistycznej, podstawowym przedmiotem badania są świadectwa językowe poszerzone jednak o innego rodzaju wypowiedzi. Metody badań obejmują między innymi obserwacje terenowe, rekonstrukcje historyczno-kulturowe, analizę wtórna źródeł pisanych, w tym gazet tworzących strukturalny model rzeczywistości, odczytywanie miejskich kodów regulacyjnych (takich jak plany zabudowy, mapy, rozkłady jazdy), metodę biograficzną, dekonstrukcję literacką jako propozycję percepcji przestrzeni miejskiej oraz internalizacji jej wzorów.

Podstawowym terenem kwerend i analiz są w Pracowni Studiów Miejskich miasta polskie ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Badacze Pracowni nie stronią jednak od porównań, wykorzystywania danych z innych miast Europy, zwłaszcza Europy Środkowej i Zachodniej, oraz Ameryki.

Członkowie Zespołu Pracowni Studiów Miejskich

mgr Marta Bukowiecka – Instytut Badań Literackich PAN, Redakcja „Tekstów Drugich”
mgr Łukasz Bukowiecki – Zakład Kultury Współczesnej IKP
mgr Sylwia Chutnik – Zakład Historii Kultury IKP
mgr Marcin Gołąb – Zakład Historii Kultury
dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW – Zakład Antropologii Słowa IKP
dr Piotr Kubkowski – Zakład Historii Kultury IKP
Katarzyna Kuzko-Zwierz – kierowniczka Muzeum Warszawskiej Pragi
dr Mikołaj Madurowicz – Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UW
dr Konrad Niciński – Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW
dr Weronika Parfianowicz-Vertun – Zakład Historii Kultury IKP
dr Włodzimierz Karol Pessel – Zakład Kultury Współczesnej IKP (kierownik pracowni)
dr Igor Piotrowski – Zakład Historii Kultury IKP
mgr Kornelia Sobczak – Zakład Historii Kultury IKP
Agnieszka Witkowska-Krych – Korczakianium, Muzeum Warszawy
mgr Clara Zgoła – Zakład Antropologii Słowa IKP, CRAL CNRS-EHESS (Paryż)

Współpracownicy PSM

redaktor Paweł Dunin-Wąsowicz – Wydawnictwo Lampa i Iskra Boża
Aleksandra Duralska, Muzeum Powstania Warszawskiego
inż. Jarosław Kaczorowski – POSUL (Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający), przewodnik warszawski
Joanna Łojas – fotografka, animatorka kultury
mgr Aleksandra Łuczak – Uniwersytet Europejski Viadrina
mgr Martyna Obarska – Zakład Historii Kultury IKP
dr hab. Elżbieta Rybicka – Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ
mgr Xawery Stańczyk – Zakład Historii Kultury IKP
dr Izabela Tomczyk – Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
prof. em. dr hab. Roch Sulima – Uniwersytet SWPS
prof. dr hab. Grażyna Szelągowska – Instytut Historyczny UW

Dorobek zespołu

• Seria książkowa „Topo-Grafie” (pod redakcją Agnieszki Karpowicz, Piotra Kubkowskiego, Włodzimierza Karola Pessela i Igora Piotrowskiego). Nakładem warszawskiego wydawnictwa „Lampa i Iskra Boża” ukazały się trzy tomy:

- Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego (2013).
Fragment książki na łamach „Dwutygodnika”:
http://www.dwutygodnik.com/artykul/4973-alef-ulica-chlodna-jako-pustka-i-zludzenie.html

- Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda (2015).
Inspirowana książką rozmowa Sylwii Chutnik i Karoliny Sulej:
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,100865,19115581,karolina-sulej-sylwia-chutnik.html?disableRedirects=true

- Sto metrów asfaltu. Warszawa Marka Hłaski (2016).

- Ułamek błękitu i chmur. Warszawa Tadeusza Konwickiego (2017).

• Strona internetowa www.topo-grafie.uw.edu.pl. Publikacje z serii „Topo-Grafie” oraz strona internetowa powstały w ramach grantu (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) kierowanego przez dr hab. Agnieszkę Karpowicz.

• Specjalizacja „Kultura miejska” dla studentów II stopnia (magisterskich) kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze w IKP UW. Pierwszy nabór w roku akademickim 2013–14.

• Tom Miasto na żądanie – aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia pod redakcją Łukasza Bukowieckiego, Martyny Obarskiej i Xawerego Stańczyka, słowo wstępne Włodzimierz Karol Pessel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

• Udział w projekcie naukowym i edytorskim Muzeum Warszawy, którego efektem jest obszerna publikacja Legendy warszawskie. Antologia (2016). Wybór legend: Anna Marta Zdanowska. Opracowanie, przypisy, redakcja i korekta: Julia Odnous. Posłowie: Łukasz Bukowiecki (PSM). Noty rozdziałowe: Łukasz Bukowiecki (PSM), Zuzanna Flisowska, Marcin Gołąb (PSM), Agnieszka Witkowska-Krych (PSM).
http://muzeumwarszawy.pl/project/legendy-warszawskie-antologia

• Wystawa Pamiętnik massażystki, czyli przestrzenie intymne Warszawy przełomu XIX i XX w. (poświęconej postaci Marii Jadwigi Strumff), której kuratorem był Piotr Kubkowski. Wystawę, będącą częścią festiwalu „Nowi Warszawiacy”, można było oglądać w Muzeum Woli od 8 września do 22 grudnia 2015 roku.
Audycja w „Radiu dla Ciebie”: http://www.rdc.pl/podcast/pan-od-kultury-wystawa-pamietnik-massazystki-w-muzeum-woli

• Wystawa Znikające krajobrazy. „Opowieść przestrzenna” Mirona Białoszewskiego w Muzeum Pragi (15 czerwca – 30 października 2016). Kuratorkami wystawy były Agnieszka Karpowicz i Aleksandra Duralska. W przygotowaniu wydarzeń towarzyszących wzięli udział Weronika Parfianowicz-Vertun i Piotr Kubkowski, a także studentki i studenci (słuchacze specjalizacji „Kultura miejska”) Zuzanna Murawska, Zuzanna Radzimirska, Hanna Rawska i Krzysztof Średziński („Wio do tramwaju. Mironiczna przejażdżka po Warszawie”).

Rozmowa z kuratorką wystawy w radiu „TOK FM”:
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Biosfera-Miron-Bialoszewski-Rozmawiaja-dr-hab-Agnieszka-Karpowicz-i-Karolina-Glowacka/38382#

Recenzja z wystawy na łamach „Gazety Stołecznej”:
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20236075,bialoszewski-patrzy-jak-znika-peryferyjna-praga-wystawa-w.html

• Debata „Kurortu to tu nie masz. Kulturoznawstwo a architektura”. 14 stycznia 2016 roku w kawiarni obywatelskiej „PaństwoMiasto” o idei osiedla społecznego i współczesnych osiedlach mieszkaniowych rozmawiali Ewa Kuryłowicz, Michał Mioduszewski (goście) i Piotr Kubkowski (z ramienia PSM). Dyskusję prowadził Włodzimierz Karol Pessel.

• Blog poświęcony miejskim muzeom prowadzony przez Łukasza Bukowieckiego: http://www.miastomuzeow.pl

• Sesje naukowe „Humanistyczne perspektywy badania miasta” organizowane od roku 2009 przez Włodzimierza Karola Pessela i Igora Piotrowskiego. Dotychczas odbyło się 8 sesji.

22 maja 2009: Codzienność i miasto. Warszawa, miasto, historia kultury. Materiały opublikowane w tematycznym numerze periodyku naukowego „Przegląd Humanistyczny” (2010, nr 3): http://www.przegladhumanistyczny.uw.edu.pl/index.php?id=1112

10 grudnia 2010: Miasto – opowieści przestrzenne. Materiały opublikowane w tematycznym numerze periodyku „Kultura Miasta” wydawanym przez Fundację Miasto (2011, nr 2): plik pdf

14 grudnia 2011: Autobusy, tramwaje, kolejki (środki transportu i miejska komunikacja kulturowa). Materiały opublikowane w tematycznym numerze periodyku naukowego „Kultura Współczesna” wydawanym przez Narodowe Centrum Kultury (2012, nr 2).
PDF: http://www.kulturawspolczesna.pl/archiwum/2012/2-73

9 maja 2012: Zieleń miejska (w Warszawie). Inspiracje, analizy, paralele. Materiały opublikowane w postaci wkładki tematycznej do czasopisma kulturalnego „Lampa”: plik pdf.

17 kwietnia 2013: Topografie. Materiały ukazały się w postaci bloku na łamach periodyku „Teksty Drugie” (nr 6 z 2014 roku): http://tekstydrugie.pl/pl/bibliography/articles/id,250,title,Topo-grafie.html

14 maja 2014: Miasta i legendy. Materiały przyjęte do druku przez periodyk „Białostockie Studia Literaturoznawcze”.

14 stycznia 2015: Miasta i piosenki. Materiały przekazane redakcji czasopisma „Kultura Popularna” (publikacja planowana na 2017 rok).

18 maja 2016: Siedemdziesiąty szósty. Sesja ekstraordynaryjna na 40-lecie IKP (1976–2016).

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl