Open Access

Instytut Kultury Polskiej popiera ideę otwartego dostępu do dóbr kultury, w tym do publikacji naukowych. Poparcie to znajduje wyraz we współpracy z organizacjami promującymi idee otwartych zasobów (takimi jak Centrum Cyfrowe projekt Polska, Koalicja Otwartej Edukacji), w prowadzeniu otwartych czasopism („Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”) i wspieraniu ich publikacjami, a także – o ile umożliwia to stan prawny – w udostępnianiu książek i artykułów pracowników oraz prac dyplomowych studentów w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki.

Publikacje pracowników IKP i prace dyplomowe w otwartym dostępie: http://www.depot.ceon.pl/handle/123456789/531,

Lista polskich otwartych czasopism: http://inicjatywaotwieracz.wordpress.com/2014/02/20/open-access-w-praktyce-vo-2/.

Informacje o otwartym dostępie w Polsce:
http://otwartanauka.pl/,
http://centrumcyfrowe.pl/,
http://koed.org.pl/pl/.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl