Biblioteka

Instytut Kultury Polskiej współdzieli księgozbiór naukowo-dydaktyczny z Instytutem Literatury Polskiej i Instytutem Polonistyki Stosowanej.
Biblioteka im. Wacława Borowego mieści się na pierwszym piętrze budynku Wydziału Polonistyki na terenie kampusu centralnego UW (Mapa UW – numer 3).

 

Godziny pracy:

Czytelnia

– Otwarta jest w roku akademickim od października do końca czerwca, od poniedziałku do piątku w godz. 9–19, w soboty 9–18. Rewersy w ciągu tygodnia pracy realizowane są do godz. 17, a w soboty do 16.

– W okresie letnim nieczynna.

Wypożyczalnia

– W trakcie roku akademickiego: czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.45–11.30, 14.45–16, w soboty: 13–15.
Rewersy złożone w godz. 9-15 realizowane są w dniu bieżącym. Rewersy złożone po godz. 15 realizowane są w dniu następnym.

– W okresie wakacji letnich i zimowych: czynna w poniedziałek, środę, piątek w godz. 12–14.
Rewersy wrzucone do godz. 11.30 w dniu pracy wypożyczalni realizowane są tego samego dnia. Rewersy złożone później realizowane są kolejnego dnia pracy wypożyczalni).
Więcej informacji na temat biblioteki oraz katalog on-line znajdują się na stronie: http://www.bilp.uw.edu.pl.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl