05 października 2014

dr Xawery Stańczyk

dr Xawery Stańczyk

dr Xawery Stańczyk (1985) – antropolog i socjolog kultury, asystent w Zakładzie Historii Kultury, członek Pracowni Studiów Miejskich, członek i współzałożyciel Zespołu Badań Praktyk Późnej Nowoczesności. Absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW i socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Zajmuje się historią kultury popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem undergroundu i zjawisk marginalizowanych.

Autor rozprawy doktorskiej na temat kultury alternatywnej w Polsce w latach 1978-1996. Publikował m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Arteonie”, „Res Publice Nowej”, „op. cit.,”, „Barbarzyńcy”, „Didaskaliach”, „Lampie”, „Kulturze Liberalnej”, „Wyspie” „Przekroju”, „Dwutygodniku”, „Stanie Rzeczy”, „Studia Litteraria et Historica”, „Kulturze Popularnej”, „Glissandzie”, „Gazecie Wyborczej” oraz w tomach zbiorowych. Współredagował tom zbiorowy Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia (WUW, Warszawa 2014). Współprowadził wykłady i seminaria z cyklu “Muzyka i wizualność w czasach popkultury vol. 4: PRL, lata 80. XX wieku” w Instytucie Studiów Zaawansowanych.

Kierownik projektu badawczego „Trzeci obieg – praktyki komunikacyjne kultury alternatywnej” (NCN, program PRELUDIUM, 2012/05/N/HS2/03267).

Członek zarządu stowarzyszenia Miasto Moje A W Nim, w którym zajmuje się organizacją wydarzeń i opracowywaniem publikacji na temat estetyki, ładu przestrzennego i społecznego aktywizmu. W latach 2010-2012 był redaktorem działu Miasto on-line „Res Publiki Nowej”. Autor dwóch tomików poetyckich: nominowanego do Nagrody Literackiej Nike Skarbu piratów (Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2013) i Handluj z tym (Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2015).


Wybrane publikacje

  • Miasto na żądanie
  • Łukasz Bukowiecki, Martyna Obarska, Xawery Stańczyk

    Warszawa 2014
Miasto na żądanie
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 07-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl