dr Marzena Szugiero

Marzena Szugiero (1985) – doktorantka w Zakładzie Historii Kultury. Absolwentka filologii polskiej oraz historii na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także w Szkole Nauk Społecznych PAN.

Stypendystka m.in. The Goldreich Family Institute (2010), YIVO w Wilnie (2011) oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2013). Przygotowuje rozprawę doktorską, poświęconą konceptualizacjom getta kulturowego w „reformatorskich” projektach oraz przemianom w ortopraksji żydowskiej w Królestwie Kongresowym (1845–1914). Uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym „Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Historia, pamięć, tożsamość”, finansowanym przez NPRH. Poza pracą naukową zajmuje się działalnością edukacyjną (współpracuje m.in. z Muzeum Historii Żydów Polskich).

Prowadzone zajęcia: historia kultury obcej (żydowskiej), wiedza o kulturze.

Tagi:

Data publikacji: 05-10-2014

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl