06 października 2014

dr Magda Szcześniak

dr Magda Szcześniak

dr Magda Szcześniak (1985) – kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej. W kwietniu 2015 roku obroniła z wyróżnieniem doktorat Wizualne konstruowanie tożsamości w polskiej przestrzeni publicznej po 1989 roku. Bada polską transformację po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury wizualnej i sfery publicznej. Zajmuje się studiami gender i queer, teorią krytyczną, historią myśli lewicowej, historią kultury polskiej XX wieku oraz sztuką współczesną. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (Wydawnictwo Fundacji Bęc Zmiana, Warszawa 2016).

Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”, „Dialogu”,  „Krytyce Politycznej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej” oraz w tomach zbiorowych.
Stypendystka Fundacji Fulbrighta (2010/11, University of Rochester, Graduate Program in Visual and Cultural Studies) i Narodowego Centrum Nauki (grant Preludium, realizowany w latach 2013-2015). W roku 2013 uczestniczyła w szkole letniej School of Criticism and Theory na Uniwersytecie Cornell. Członkini zespołów realizujących projekty: „Kultura wizualna w Polsce: języki, pojęcia, metaobrazy”, kierowany przez dr Iwonę Kurz (NCN, program OPUS, 2012/05/B/HS2/03985), oraz „Wytwarzanie i analiza źródeł w sztukach wykonawczych”, kierowany przez prof. dr. hab. Leszka Kolankiewicza (NPRH, 11H 11 017080).

Od maja 2015 do marca 2016 roku wspólnie z Maciejem Gdulą oraz Krzysztofem Świrkiem prowadziła cotygodniowy program Nie wierzę politykom w TVP Info, poświęcony ważnym i aktualnym tematom społecznym i politycznym.

Członkini redakcji pisma naukowego „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” (pismowidok.org). Współzałożycielka Fundacji Widok.


Wybrane publikacje

Normy widzialności
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 31-08-2016

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl