05 października 2014

dr Alicja Urbanik-Kopeć

dr Alicja Urbanik-Kopeć

dr Alicja Urbanik-Kopeć (1990) – w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej. Oprócz kulturoznawstwa ukończyła też anglistykę w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW.

Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem przejawów kształtującej się wówczas nowoczesności i jej nietypowych manifestacji (przede wszystkim wynalazczości, emancypacji i zmian w duchowości, na przykład magnetyzmu i spirytyzmu).

Kierowniczka projektu grantowego NCN Preludium „Anioł w domu, mrówka w fabryce. Alternatywny modele emancypacyjne dostępne dla robotnic fabrycznych Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku” (2016/23/N/HS3/00813).

Spis publikacji:

1.     Spirytyzm po pierwszej wojnie światowej – od naukowej ciekawości do narzędzia pamięci, „Przegląd Humanistyczny” nr 6/ 2014,
2.     Duchy historii. Spirytyzm jako narzędzie zapamiętywania straty po Wielkiej Wojnie, red. prof. dr hab. Łukasz Trzciński w tomie Echa Wielkiej Wojny t. 1 (Koło Kulturoznawcze AGH, Kraków 2015),
3.     Czy można zadzwonić do ducha, czyli jak wynaleziono spirytyzm w monografii Praktyka, utopia, metafora. Wynalazek w XIX w. (red. dr Małgorzata Litwinowicz- Droździel, dr Joanna Kubicka, wyd. Convivo, Warszawa, 2015);
4.     Brzydki i żałosny słoń, czyli czy kultura popularna powinna się wstydzić, a my razem z nią, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3/2015,
5.   Anioł w  domu, mrówka w fabryce? Figura robotnicy jako alternatywny model emancypacji w XIX wieku” w monografii Tożsamość kobiet w Polsce, t. 1 (Olsztyn 2016),
6.  Polska kobieta nie tylko marzyć i entuzjazmować się, ale i pracować potrafi. Co i komu miały pokazać wystawy pracy kobiet? w monografii Ekspozycje nowoczesności (red. Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Paweł Rodak, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017),
7.  From seamstress to typesetter. A project of vocational schools for women in Kingdom of Poland (1870-1895) w monografii pokonferencyjnej międzynarodowej konferencji Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat  (Warszawa 2016).


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 05-10-2014

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl