CFP do 30.06: Literatura dokumentu osobistego w perspektywie międzykulturowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium Literatura dokumentu osobistego w perspektywie międzykulturowej organizowanym przez Instytut Kultury Polskiej i Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium odbędzie się 18 listopada 2019 w budynku IKP (budynek Szpitala św. Rocha, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

W ramach seminarium proponujemy cztery panele:

1) podmiotowość i tożsamość („piszący podmiot”: autobiografia jako poszukiwanie/wyrażanie/konstruowanie „ja” autobiograficznego; stosunek między „ja” rzeczywistym a „ja” autobiograficznym; autokreacja; dziennik podróży: negocjowanie tożsamości w spotkaniu z innym; autobiografie kobiet, mniejszości seksualnych itd.),

2) polityczny/ideologiczny potencjał dokumentu osobistego (dzienniki podróży jako jedno z narzędzi kolonialnej ekspansji; rasizm, imperializm, kolonializm; kobiety, mniejszości seksualne, mniejszości etniczne),

3) dzieje autobiografii w różnych kręgach kulturowych (tradycje literatury dokumentu osobistego w kulturach świata; czy autobiografia jest rzeczywiście europejskim wynalazkiem?),

4) metodologia badań literatury autobiograficznej (Czym jest literatura dokumentu osobistego? Czym jest autobiografia? Czy dokumenty osobiste to „obrzeża literatury”? wymiar performatywny i wymiar tekstualny literatury dokumentu osobistego).

Zapraszamy badaczy i badaczki na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy zajmują się szeroko pojętą literaturą dokumentu osobistego (dzienniki, literatura podróżnicza, pamiętniki, wspomnienia, kalendarze, listy, media cyfrowe).

Prosimy o przesłanie krótkich abstraktów o objętości do 200 słów na adres konferencja.autobiografia@gmail.com w terminie do 30 czerwca 2019. Autorów zaakceptowanych abstraktów poprosimy o przesłanie referatów (ok. 10 tys. znaków) na ten sam adres do 1 października 2019.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Nie zwracamy kosztów dojazdu i noclegu.

Organizatorzy
dr Ada Arendt, Instytut Kultury Polskiej UW
dr Piotr Bachtin, Wydział Orientalistyczny UW

CFP w PDF

Tagi:

Data publikacji: 15-06-2019

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl