Badania

Pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Kultury Polskiej prowadzą wszechstronne, interdyscyplinarne badania antropologiczno- i historycznokulturowe.

O ich wysokim poziomie świadczy m.in. to, że wiele z tych prac jest realizowanych w ramach grantów pozyskanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz innych tego typu instytucji i projektów, w tym także międzynarodowych.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl