IKP
Instytut Kultury Polskiej to jeden z głównych ośrodków badań kulturoznawczych w Polsce, miejsce interdyscyplinarnych studiów nad kulturą, jej mediami i historią oraz antropologicznej refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Swoim studentom IKP oferuje szkołę krytycznego myślenia wierną najlepszym tradycjom uniwersyteckim, a także przestrzeń dla twórczych działań odpowiadających na wyzwania współczesnego świata.

Ogłoszenia

Ogłoszenia Ogłoszenia

Przedłużenie tury podpięć w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

W związku z napływającymi z jednostek sygnałami o dość licznej grupie studentów, którzy nie dokonali podpięć przedmiotów w wyznaczonym terminie, Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia...

Dr hab. Andrzej Książek odwołuje ćwiczenia

Dr hab. Andrzej Książek odwołuje ćwiczenia z historii filozofii 21 listopada z powodu choroby.

Mgr Klaudia Rachubińska odwołuje zajęcia i dyżur

Mgr Klaudia Rachubińska odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 20 listopada z powodu choroby.

Prof. Wojciech Dudzik odwołuje dyżur

Prof. Wojciech Dudzik odwołuje dyżur 17 listopada (poniedziałek) z powodu uczestnictwa w konferencji naukowej.

Odwołany dyżur dr Iwony Kurz

Dr Iwona Kurz odwołuje dyżur w pon. 17 listopada z powodu udziału w konferencji naukowej. 

Dr Agata Chałupnik odwołuje proseminarium i dyżur 7 listopada

Dr Agata Chałupnik odwołuje dyżur i proseminarium 7 listopada (piątek) z powodu choroby dziecka. Zajęcia z Antropologii widowisk odbywają się normalnie.

Dr Ewelina Godlewska-Byliniak przekłada dyżur 6 listopada

Dyżur dr Eweliny Godlewska-Byliniak 6 listopada (czwartek) odbędzie się wyjątkowo w godzinach 15:15-16:15.

Dr hab. Andrzej Książek odwołuje ćwiczenia

Dr hab. Andrzej Książek odwołuje ćwiczenia z historii filozofii w dniach 7 i 14 listopada 2014 r. z powodu choroby.

Prof. dr hab. Marek Węcowski odwołuje wyklad

Prof. dr hab. Marek Węcowski odwołuje wyklad z historii kultury antycznej w dniu 7 listopada 2014 r. z powodu wyjazdu służbowego.

Dr Paulina Kwiatkowska odwołuje dyżur

Dr Paulina Kwiatkowska odwołuje dyżury w dniach 6 i 13 listopada (czwartki) z powodu obowiązków dydaktycznych.

Zapraszamy

Zapraszamy Zapraszamy

Brzozowski - nasz współczesny? Dyskusja o książce prof. Andrzeja Mencwela

Instytut Kultury Polskiej zaprasza na dyskusję o książce prof. Andrzeja Mencwela "Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX". W rozmowie uczestniczą: prof. Grażyna Borkowska (IBL PAN),...

Nowy numer czasopisma "Widok"

Zapraszamy do lektury nowego numeru pisma "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" poświęconego zagadnieniu Obrazu-Patosu: http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one .

Zaproszenie na seminarium "Teatr i film - widowiska i obrazy"

Dr hab. Wojciech Michera zaprasza na seminarium doktoranckie Teatr i film - widowiska i obrazy (3 listopada 2014, godz. 18:30, s. 10), którego tematem będzie artykuł Pawła Dybla Obraz....

"Historia / pamięć". Spotkania z prof. Geneviève Zubrzycki i prof. Krzysztofem Pomianem

"Historia / pamięć". IKP zaprasza na dwa spotkania we czwartek 23 października (IKP, sala 5). Godz. 13.30: "Beheading the Saint: Nationalism, Religion and Secularism in Quebec" – wykład prof. Geneviève Zubrzycki (University of Michigan). Godz. 17.00: "Historia – dziś" – spotkanie z prof. Krzysztofem Pomianem.

Z życia IKP

Z życia IKP Z życia IKP

Obrony rozpraw doktorskich mgr Olgi Kaczmarek i mgr Agaty Sikory

25 listopada w IKP w sali nr 5 odbędą się dwie obrony rozpraw doktorskich: - o godz. 16.00 mgr Olgi Kaczmarek tytuł rozprawy: Inaczej niż pisać. Tekst i kontrtekstowość jako problem...

Absolwenci IKP nagrodzeni w konkursie im. Majera Bałabana

W VI edycji Konkursu im. Majera Bałabana na najlepszą pracę magisterską i doktorską o tematyce żydowskiej, organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny, I nagrodę otrzymał Jan Borowicz za pracę magisterską "Nagość i mundur. Konstrukcje cielesności w filmie propagandowym III Rzeszy" (promotor prof. Jacek Leociak). Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata J. Adamczyk za pracę magisterską „Między zapisem a świadectwem. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny na przykładzie paryskiego dziennika Hélène Berr oraz warszawskich zapisków Mary Berg” (promotorzy: prof. Agnieszka Grudzińska, prof. Paweł Rodak), Marta Hekselman za pracę magisterską „Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności” (promotor prof. Jacek Leociak). Gratulujemy!

Granty NCN dla dr. Marcina Napiórkowskiego, dr. Artura Szareckiego i mgr Agaty Łukszy

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłaszanych wiosną 2014 roku. Wśród zwyciężców konkursu SONATA 7 w panelu...

Monografia naukowa "Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. Utopie i fantazje w modzie i dizajnie"

Zapraszamy do czytania i udostępniania monografii naukowej "Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. Utopie i fantazje w modzie i dizajnie". Ksiażkę można pobrać ze strony IKP: ...

Stefan Starczewski

2 października zmarł Stefan Starczewski, któremu IKP bardzo wiele zawdzięcza. Wspomnienie prof. Andrzeja Mencwela o Stefanie Starczewskim.