IKP
Instytut Kultury Polskiej to jeden z głównych ośrodków badań kulturoznawczych w Polsce, miejsce interdyscyplinarnych studiów nad kulturą, jej mediami i historią oraz antropologicznej refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Swoim studentom IKP oferuje szkołę krytycznego myślenia wierną najlepszym tradycjom uniwersyteckim, a także przestrzeń dla twórczych działań odpowiadających na wyzwania współczesnego świata.

Ogłoszenia

Ogłoszenia Ogłoszenia

Dr hab. Wojciech Michera odwołuje zajęcia i dyżur

Dr hab. Wojciech Michera odwołuje dyżur i zajęcia w środę, 29 X 2014, z powodu wyjazdu służbowego.

Zmiana terminu dyżuru mgr Klaudii Rachubińskiej

Mgr Klaudia Rachubińska przekłada dyżur z czwartku, 30.10 (13:30-14:30) na wtorek, 4.11, w godzinach 14:00-15:00.

odwołane zajęcia i dyżur dr Justyny Jaworskiej

Dr Justyna Jaworska odwołuje wszystkie zajęcia i dyżury w dniach 28-31.10.2014 z powodu choroby.

Podpięcie przedmiotów

Informujemy, że wzorem roku ubiegłego studenci mają obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etapy studiów. Podpinanie przedmiotów przez studentów w USOSweb będzie możliwe w okresie 27 października – 17 listopada br.

Dr Igor Piotrowski odwołuje swoje dyżury

Dr Igor Piotrowski odwołuje swoje dyżury w tym tygodniu z powodu wyjazdu na konferencję (środa) oraz godzin dziekańskich (piątek). W razie konieczności prosi o kontakt mailowy.

Dr Piotr Morawski odwołuje dyżur i zajęcia

Dr Piotr Morawski odwołuje dyżur i zajęcia 30 października (czwartek) z powodu wyjazdu na konferencję.

Prof. Grzegorz Godlewski odwołuje dyżury

Prof. Grzegorz Godlewski odwołuje dyżury w dniach 27 i 28 paździenika w związku z udziałem w konferencji naukowej.

Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel odwołuje dyżury, konwersatorium

Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel odwołuje dyżury, konwersatorium oraz wykład z HKP XIX w dniach 22-24 października z powodu wyjazdu naukowo-animacyjnego.

Zapraszamy

Zapraszamy Zapraszamy

Zaproszenie na seminarium "Teatr i film - widowiska i obrazy"

Dr hab. Wojciech Michera zaprasza na seminarium doktoranckie Teatr i film - widowiska i obrazy (3 listopada 2014, godz. 18:30, s. 10), którego tematem będzie artykuł Pawła Dybla Obraz....

"Historia / pamięć". Spotkania z prof. Geneviève Zubrzycki i prof. Krzysztofem Pomianem

"Historia / pamięć". IKP zaprasza na dwa spotkania we czwartek 23 października (IKP, sala 5). Godz. 13.30: "Beheading the Saint: Nationalism, Religion and Secularism in Quebec" – wykład prof. Geneviève Zubrzycki (University of Michigan). Godz. 17.00: "Historia – dziś" – spotkanie z prof. Krzysztofem Pomianem.

Festiwal Nauki w IKP

Zapraszamy na Festiwal Nauki do Instytutu Kultury Polskiej!

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Dyrekcja Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2014/2015, która rozpocznie się we wtorek 30 września o godz. 13.00 w...

Z życia IKP

Z życia IKP Z życia IKP

Absolwenci IKP nagrdzeni w konkursie im. Majera Bałabana

W VI edycji Konkursu im. Majera Bałabana na najlepszą pracę magisterską i doktorską o tematyce żydowskiej, organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny, I nagrodę otrzymał Jan Borowicz za pracę magisterską "Nagość i mundur. Konstrukcje cielesności w filmie propagandowym III Rzeszy" (promotor prof. Jacek Leociak). Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata J. Adamczyk za pracę magisterską „Między zapisem a świadectwem. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny na przykładzie paryskiego dziennika Hélène Berr oraz warszawskich zapisków Mary Berg” (promotorzy: prof. Agnieszka Grudzińska, prof. Paweł Rodak), Marta Hekselman za pracę magisterską „Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności” (promotor prof. Jacek Leociak). Gratulujemy!

Stefan Starczewski

2 października zmarł Stefan Starczewski, któremu IKP bardzo wiele zawdzięcza. Wspomnienie prof. Andrzeja Mencwela o Stefanie Starczewskim.

Stypendia ministra dla dr Marty Rakoczy i dr. Marcina Napiórkowskiego

Dr Marta Rakoczy i dr Marcin Napiórkowski zostali laureatami prestiżowych stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców w roku 2014. Gratulujemy!

Książka Mai Dobiasz

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Katedra ukazała się książka Mai Dobiasz "Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia. Mit, utopia, rzeczywistość". Więcej o książce na stronie wydawcy: ...

"Królowe PRL: sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Niny Andrycz i Elżbiety Barszczewskiej jako modele kobiecości"

Nakładem Wydawnictw UW ukazała się książka Doroty Sosnowskiej "Królowe PRL: sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Niny Andrycz i Elżbiety Barszczewskiej jako modele kobiecości". Praca jest...